Teismas: Cbet turėjo teisę limituoti žaidėją

Teismas: Cbet turėjo teisę limituoti žaidėją 2021-10-27 15:45

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. spalio 26 d.  išnagrinėjęs lošimų organizatoriaus UAB ,,Tete-a-Tete“  kazino (Cbet) skundą panaikino Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba) įsakymą, kuriuo  bendrovei už lošėjui be pagrindo pritaikytą  maksimalių statymo sumų ribojimą skirta 15 000 eurų bauda.  Teismas sprendime nurodė, kad lošėjui lošimų organizatoriaus teisė apriboti statymo sumas, neturėtų būti siejama išimtinai su lošėjo padarytu Reglamento ar kitų teisės aktų pažeidimu. Teismas įvertinęs Bendrovės veiklos specifiškumą – organizuoti azartinius lošimus – sutinka su pareiškėjos pozicija, kad rizikos faktoriai ir jų nustatymo mechanizmas yra lošimus organizuojančios bendrovės komercinė paslaptis (know-how) ir negali būti įtvirtinti Bendrovės Reglamente ar vidiniuose teisės aktuose. Be to, tokio įpareigojimo, t. y. lošimus organizuojančioms bendrovėms turėti patvirtintas rizikos nustatymų metodikas, nėra numatyta nei Azartinių lošimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose.

„Vadovaujantis teismo sprendimu, lošimų organizatoriams suteikiama  galimybė nustatyti  bet kokio pobūdžio ribojimus lošėjams ir neatskleisti verslininko priimto sprendimų motyvų, savo sprendimus  grindžiant komercinės paslapties apsauga. Šios aplinkybės apsunkintų lošėjų teisių apsaugos vykdymą, gali sudaryti galimybes lošimų organizatorių piktnaudžiavimui ir sąlygas lošimų organizatoriams savo veiklą vykdyti tik pagal jiems vieniems žinomas taisykles.“  – teigia Priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.

Teismo sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Priežiūros tarnybos tikslas - užtikrinti lošėjų teisių apsaugą, todėl Priežiūros tarnybos nuomone, esant  akivaizdiems teismo sprendimo trūkumams, apeliacinis skundas bus teikiamas aukštesnės instancijos teismui.

lpt.lt