LPT atstovė dalyvavo sąžiningo sporto seminare

LPT atstovė dalyvavo sąžiningo sporto seminare 2023-07-20 18:58

Š. m. birželio pabaigoje Lozanoje (Šveicarija) vyko Jungtinių loterijų už sąžiningumą sporte (angl. ULIS) organizuojamas sporto sąžiningumo seminaras. Renginyje dalyvavo ir Priežiūros tarnybos atstovė.

Dvi dienas trukusiame renginyje dalyvavo 70 atstovų, kurie atstovavo įvairias organizacijas ir institucijas iš viso pasaulio. Pranešėjai iš Europos Tarybos, Tarptautinio olimpinio komiteto (angl. IOC), Pasaulinės kriminalinės policijos įstaigos (angl. INTERPOL), Tarptautinės teniso sąžiningumo agentūros (angl. ITIA), Tarptautinės futbolo asociacijos (angl. FIFA), Europos futbolo asociacijos sąjungos (angl. UEFA) pristatė savo darbo pobūdį ir aptarė, kaip būtų galima toliau stiprinti bendradarbiavimą nustatant, stebint, tiriant ir galiausiai skiriant sankcijas už manipuliavimą sporto varžybomis.

Renginyje didelis dėmesys skirtas tarptautiniam bendradarbiavimui kaip esminiam kovos su manipuliavimu sporto varžybomis elementui. Atkreiptas dėmesys, kad siekiant efektyvesnės kovos su manipuliavimo sporto varžybomis reiškiniu, būtinas bendras ir glaudus suinteresuotų subjektų darbas, koordinuoti veiksmai, partnerystė bei bendro tikslo siekimas.

SUDĖTINGA NUSTATYTI MANIPULIAVIMO SPORTO VARŽYBOMIS ATVEJUS

Renginyje taip pat daug diskutuota apie visuomenės švietimo ir informavimo plėtros poreikį. Pabrėžta svarba šviesti sportininkus, ypač jaunimą, apie azartinius lošimus ir susitarimus dėl varžybų (t. y. neleisti lažintis dėl savo varžybų ir kaip elgtis, jei į juos kreipiamasi ir bandoma susitarti dėl varžybų įvykio ar jo baigties).

Seminare taip pat akcentuota, kad yra sudėtinga nustatyti manipuliavimo sporto varžybomis atvejus, stebėsenos veiksmai tampa vis svarbesni. Sukčiavimo aptikimo sistemos tampa neatsiejama pastangų kovoti su manipuliavimo sporto varžybomis reiškinio dalis.

Prancūzijos, Švedijos ir Danijos loterijų ekspertai papasakojo, kaip jų loterijos prisideda prie sporto sąžiningumo didinimo.

Renginyje dalintasi įžvalgomis apie praktikoje kylančius sunkumus kovojant su manipuliavimo sporto varžybomis reiškiniu, pateikiant racionalius probleminių klausimų sprendimų būdus. Įvairių organizacijų ir institucijų specialistai seminare keitėsi turima patirtimi ir gerąja praktika, kovojant su nesąžiningais veiksmais sporte.