Reguliutojas nustatė jog „Top Sport“ turėjo teisę neįskaityti laimėjimų klientams

Reguliutojas nustatė jog „Top Sport“ turėjo teisę neįskaityti laimėjimų klientams 2022-09-30 21:13

Šių metų gegužės 11 d. įvykęs incidentas, kurio metu dalis lošimo bendrovės „Top Sport“ klientų „prisuko“ įspūdingas sumas, šią savaitę sulaukė Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) išvadų. Institucija po tyrimo nusprendė, kad nors bendrovės darbuotojas suklydo, „Top Sport“ turi teisę neįskaityti jokių laimėjimų. Tuo tarpu klientai skaičiuoja, kad bendrai laimėjo mažiausiai 2,1 mln. eurų ir ruošiasi ginčą toliau spręsti teisiniu keliu.

Gegužės mėnesį jau rašėme, kad tarp mažiausiai keliasdešimt lošėjų ir lošimo bendrovės „Top Sport“ kilo ginčas dėl didžiulių klientams priskaičiuotų, tačiau netrukus anuliuotų sumų.

Gegužės 11 d. nuo vidurnakčio iki maždaug 8:55 ryto, lošėjai internetinėje „Top Sport“ svetainėje, žaisdami kai kuriuos nuotolinius lošimo žaidimus, laimėjo didžiules sumas.

Tikslios apskaičiuotos sumos „Top Sport“ neatskleidžia, tačiau 15min vertinimais, sprendžiant iš nukentėjusių klientų specialiai tam sukurtoje socialinių tinklų grupėje pasidalintų ekrano nuotraukų, bendra laimėjimų suma galėjo viršyti 1,5 mln. eurų.

Gegužės 18 d., vienas šios „Facebook“ tinkle esančios grupės administratorių, 15min patikslino, kad papildomai sutikrinus, bendra grupės narių suma iš viso siekia mažiausiai 2,1 mln. eurų.

Be to, grupėje pasidalinta dar dviejų lošėjų ekrano nuotraukomis – vienoje laimėjimų suma siekė 900 tūkst., kitoje – net 1,3 mln. eurų. Šių lošėjų tapatybės nėra žinomos ir ar tokios sumos laimėtos būtent gegužės 11 d. ryte, patikrinti neįmanoma.

Vis dėlto, jeigu šie asmenys gegužės 11 d. iš tiesų „prisuko“ tokias sumas, bendra incidente figūruojanti suma paaugtų net iki 4,3 mln. eurų.

Kitų lošėjų laimėjimai buvo gana įvairūs – kai kuriems buvo įskaityta keli tūkstančiai eurų, tačiau ne vienas klientas savo balanse išvydo ir keliasdešimt tūkstančių eurų siekiančias sumas.

Būta ir tikrai įspūdingų laimėjimų, viršijančių 100 tūkst. eurų. Didžiausias rezultatas, kurį 15min pateikė šios situacijos epicentre atsidūręs lošėjas, – net 265 tūkst. eurų.

Didžiulės sumos laimėtos todėl, kad nurodytu laiku visi klientų statymai buvo sėkmingi, nepriklausomai nuo statomos sumos.

Pati bendrovė gegužės 11 d. apie 9 valandą ryto apskaičiuotas klientų lėšas laikinai įšaldė, o vėliau anuliavo, motyvuodama tuo, kad įvyko klaida.

Lošimų priežiūros tarnyba: bendrovės veiksmas neprieštarauja taisyklėms

Kaip 15min informavo Lošimų priežiūros tarnybos atstovai, 2022 m. rugpjūčio 29 d. institucija baigė UAB ,,Top Sport“ neplaninį specialųjį patikrinimą ir išsiuntė bendrovei klausimus dėl incidento.

Tuo tarpu rugsėjo 26 d. LPT paskelbė jau užbaigusi savo tyrimą ir padariusi išvadą, kad „Top Sport“ turėjo teisę neįskaityti savo klientų laimėjimų.

Bendrovės patikrinimo metu nustatyta, kad 2022 m. gegužės 11 d. 00.01 val. bendrovės specialistas, atlikęs apskaitos sistemos ir nuotolinio lošimo įrenginio Nr. NL000463 integracijos darbus, padarė klaidą.

„Dėl programavimo klaidos buvo sumaišytos statymo ir laimėjimo (Bet ir Win) reikšmės. Tokiu būdu po kiekvieno atlikto statymo ir jo pagrindu įvykdyto Įrenginio lošimo ciklo buvo klaidingai atnaujinamas ir atvaizduojamas lošėjo disponuojamas balansas, t. y. net ir atitinkamame lošimo cikle nieko nelaimėjus, lošėjo balansas buvo padidinamas statymo dydžio verte (statymai buvo apskaitomi kaip laimėjimai, o lošimo rezultatas – kaip statymas)“, – rašoma išvadoje.

Pavyzdžiui, lošėjui atlikus 10 eurų vertės statymą ir laimėjus 0 eurų, apskaitos sistemoje buvo nurodoma, kad statymas yra 0 eurų, o laimėjimas – 10 eurų.

LPT pažymi, kad Azartinių lošimų įstatymo (ALĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad azartiniu lošimu laikomas toks žaidimas arba abipusės lažybos, kai dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.


„Patikrinimo metu nustatyta, kad sumos, gautos ir įskaitytos į lošėjų lošimų sąskaitas, lošiant Įrenginiu <...> nėra laikytinos laimėjimais, nes jų įskaitymą lėmė ne atsitiktinumas, o programinės įrangos klaida. Be to, lošėjams nereikėdavo įmokėti sumos ir ja rizikuoti kaip numatyta ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje, todėl lošėjai negali į juos pretenduoti, kaip į gautus laimėjimus“, – teigiama LPT atsakyme.

Lošėjams laimėjimai gali būti išmokami tik tuo atveju, kai nuotolinio lošimo įrenginys veikia tinkamai ir kai lošimo organizatoriaus valdoma apskaitos sistema tokio lošimo metu teisingai apskaito statytas ir laimėtas arba pralaimėtas sumas.

LPT taip pat vertino, ar „Top Sport“ turėjo teisę blokuoti minėtų lošėjų sąskaitas, o įskaitytus laimėjimus anuliuoti ir laikyti negaliojančiais.

Institucija padarė išvadą, kad „Top Sport“ galėjo taip pasielgti, nes tokie veiksmai atitinka bendrovės nuotolinio lošimo reglamento 16.4 punktą bei ALĮ.


„Pažymėtina, kad lošėjas turi teisę tik į tokius laimėjimus, kurie yra nustatyti Reglamente su sąlyga, kad nuotolinio lošimo įrenginys ir Bendrovės apskaitos sistema veikia tinkamai. Šiuo atveju nuotolinio lošimo įrenginys veikė tinkamai, tačiau Bendrovės apskaitos sistema veikė netinkamai – klaidingai apskaičiavo šiuo įrenginiu atliktus statymus ir loštų lošimų rezultatus, todėl bendrovė pagrįstai anuliavo pareiškėjų laimėjimus ir laikė juos negaliojančiais“, – rašoma LPT išvadoje.

„Atidus lošėjas galėjo pastebėti įvykusią klaidą, kadangi kiekvieną kartą lošėjui atlikus statymą, statymas buvo atvaizduojamas kaip laimėjęs (pralaimėjusių statymų nebuvo), o laimėjimo suma buvo lygi statymo sumai“, – argumentuojama dokumente.

Klientai nėra patenkinti, sako ruošiantys ieškinį

Gegužės 11 d. incidente dalyvavę „Top Sport“ klientai nuo pat pradžių bandė organizuotis ir ieškoti teisinių kelių, kad priskaičiuoti pinigai būtų išmokėti.

Rugsėjo 29 d. susisiekus su vienu iš bendrovės klientų, jis teigė, kad lošėjai sprendimu nėra patenkinti, tačiau kol kas tariamasi su advokatu dėl kolektyvinio ieškinio, todėl platesnių komentarų neteiks.

Nėra aišku, kokia būtų tokio ieškinio vertė, kadangi lėšų įskaitymo klausimą teisme pasiruošę spręsti ne visi klientai, kurių laimėjimai įskaičiuoti į jau minėtą 2,1 mln. eurų sumą. Tiesa, po incidento paviešinimo žiniasklaidoje, prie grupės prisijungė ir daugiau tą gegužės 11 d. rytą nuotoliniais lošimo automatais žaidusių ir nemažas sumas laimėjusių lošėjų.

15min pirmąją užklausą įmonei „Top Sport“ išsiuntus rugsėjo 12 d. ir vėliau kreipusis pakartototinai, bendrovė į jas iki šiol nėra atsakiusi.

Jeigu atsakymas bus gautas, tikimės papildyti bendrovės komentaru.

Pagal įstatymus LPT sprendimą turi teisę skųsti pareiškėjai, pagal kurių oficialiai gautus skundus pradėtas bendrovės patikrinimas, taip pat – pati bendrovė.

Priežiūros tarnybos įsakymai vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu gali būti skundžiami per vieną mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.