Azartinių lošimų ir loterijų verslo organizatorių susitikimas

Š.m. birželio 22 d. Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje vyko bendrovių, organizuojančių azartinius lošimus ir loterijas, 2009 m. veiklos rezultatų aptarimas.

Susitikime su verslo atstovais dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Finansų ir biudžeto komiteto nariai Ž.Šilgalis ir S.Bucevičius, kurie yra darbo grupės, rengiančios Azartinių lošimų įstatymo naujos redakcijos projektą, nariai. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Reformų departamento Ekonomikos pažangos skyriaus patarėjas S.Čipkus.

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos pirmininkas E.Tiesnesis savo pranešime kalbėdamas apie bendrovių veiklos rezultatus sakė, kad lošimų ir loterijų verslui Lietuvoje įtakos turėjo bendras ekonomikos sąstingis, verslo aplinkos nestabilumas ir teisinio reglamentavimo neapibrėžtumas. Jis pažymėjo, kad 2009 m. Lietuvoje azartinius lošimus organizavo 16 bendrovių. 2010 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 17 lošimo namų, 110 B kategorijos lošimo automatų salonų ir 147 lažybų punktai. 2009 m. sausio 1 d. atitinkamai veikė – 27 lošimo namai, 118 B kategorijos lošimo automatų salonų ir 121 lažybų punktas.. Šiuo metu Lietuvoje veikia 14 lošimo namų, 105 B kategorijos lošimo automatų salonai ir 162 lažybų punktai. Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių bendrasis lošimų organizavimo veiklos rezultatas 2009 m. buvo 171,2 mln. litų, t.y. 30 procentų mažesnis nei 2008 m. ( 242,9 mln. litų).

2009 m. į valstybės biudžetą buvo surinkta 32,1 mln. litų loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, t.y. 5,9 procento arba 1,8 mln. litų daugiau nei 2008 metais.

2009 m. pelningai dirbo tik trys azartinius lošimus organizuojančios bendrovės – 2 lažybas ir 1 lošimus B kategorijos lošimo automatais organizuojančios bendrovės.

2009 m. pradžioje padidėjus loterijų ir azartinių lošimų mokesčio tarifams, padidėjo ir šio mokesčio dalis bendrose lošimų pajamose – nuo 11 procentų 2007 m. iki 19 procentų 2009 m. Lošimų verslo sektoriaus sumažėjimas padarė neigiamą poveikį žmonių užimtumo ir darbo užmokesčiui. 2009 metais, lyginant su 2008 m. duomenimis, darbo vietų skaičius azartinių lošimų sektoriuje sumažėjo 740 darbo vietų,, o vidutinis darbo užmokestis smuktelėjo 39 procentais.

2009 m. veikusių loterijų organizatorių bendra loterijos bilietų apyvarta buvo 111,1 mln. litų, t.y. 2.1 procento daugiau nei 2008 m. 2010 m. loterijas organizavo 4 bendrovės. Per pirmąjį šių metų ketvirtį loterijos bilietų išplatinta 2,28 mln. mažiau, negu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

E.Tiesnesis taip pat kalbėjo apie problemas, susijusias su konkurencine aplinka lošimų organizavimo versle.

Susitikime dalyvavę LR Seimo nariai verslo organizatorius supažindino su darbo grupės, tobulinančios azartinių lošimų įstatymą, veikla, atsakė į klausimus.

Diskusijose aktyviai dalyvavo Lietuvos lošimo operatorių asociacijos prezidentas S.Petravičius, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas S.Kacas, Lažybų organizatorių aljanso valdybos pirmininkas G.Staniulis.

Susitikimo pabaigoje E.Tiesnesis kreipėsi į verslo atstovus, skatindamas aktyviau bendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su verslo ir jo priežiūros aplinkos gerinimu.

Leave a Reply