Sure Bets “Šakutės“ – statymas be rizikos

“Šakutės” (Sure bets)

Šakutės – statymo tipas, kuomet yra nusiperkamos visos įmanomos alternatyvos, esant sąlygai, kad sumokėtų pinigų suma yra mažesnė už galimą laimėjimą. Lošiant šakutes lošėjo rizikos visiškai nėra, nes nepriklausomai nuo įvykio baigties lošėjas laimi pinigus.

1. Pavyzdys – dvi įmanomos baigtys (apskaičiavimo pavyzdys):
Tarkime vyksta beisbolo rungtynes Boston – NY.
Tarkim už Boston pergalę siūlomas koeficientas yra 2.20, už jų priešininką NY siūlomas koeficientas yra 1.90. Reikia patikrinti ar esant tokiems koeficientams bus šakutė? Ðakutes skaičiavimai atliekami naudojant formulę (2):

G= 1 / K(B) + 1 / K(N) (2)
K(B) – koeficientas siūlomas už pirmą alternatyvą, šiuo atveju, koeficientas už Boston pergalę.
K(N) – koeficientas siūlomas už antrą alternatyvą, šiuo atveju, koeficientas už NY pergalę.
G – garantija, abstraktus dydis, kuris nurodo ar yra šakutė,
a) Jeigu G yra mažiau vieneto (1.00), tuomet šakutė yra,
b) Jeigu G yra vienetas arba daugiau tuomet šakutės nėra.
Atlikus skaičiavimą, G= 1/2.20 + 1/1.90  matome, kad G yra 0.981
Kadangi G mažiau vieneto, tai yra šakutė.

Pinigų paskirstymas:
Dabar reikia paskirstyti pinigus taip, kad bet kurios baigties atveju turėti laimėjimą.
Pradžioje nustatysim galima laimėjimą (3):
L = B / G (3)
L – numatomas laimėjimas,
B – statoma pinigų suma,
G – garantija.
Tarkime turite 100 Lt. Tai yra Jūsų bankas, kuris formulėje pažymėtas raide B, tuomet Jūs naudojant (3) formulę atliekate skaičiavimą.
L = 100 / 0.981 = 101.95 (statant vieną šimtą litų laimite 1.95 Lt šimtaprocentinio pelno, absoliučiai be jokios rizikos)
Pinigų paskirstymas už abi komandas vykdomas naudojant formules (4) ir (5) :
S (B) = L / K(B) = 101.95 / 2.20 = 46.34 Lt., ir tas pats su  (4)
S (N) = L / K(N) = 101.95 / 1.90 = 53.66 Lt                           (5)
Taigi statote 100 Lt., pinigai statomi už Boston pergalę 46.34 Lt esant koeficientui 2.20 ir už NY, 53.66 Lt esant koeficientui 1.90.
Bet kuriai iš komandų laimėjus atgaunate 101.95 Lt. nuo idetu 100 Lt.

2. Pavyzdys – 3 įmanomos baigtys:
Tarkime yra futbolo rungtynes, kur yra įmanomos 3 alternatyvos.
Tuomet norint nustatyti ar yra šakutė skaičiavimas atliekamas taip:
G = 1 / K(1) + 1 / K(lygiosios) + 1 / K(2) (6)

Jeigu G mažiau vieneto, tai yra šakutė, o pinigų paskirstymas atliekamas taip, kaip parodyta pirmajame pavyzdyje.

šaltinis www.statymai.eu

Leave a Reply