Skaitytojo nuomonė: TopSport, Orakulas, Tonybet senai mus apgaudinėja?

Pasiskaitykite patys kuom yra kaltinamos šios trys lažybų bendrovės (vlpk informacija) ir ar kas nors susirupins dabar kaip mums gražinti praloštus šimtus tūktstančių litų?

UAB „Top Sport“

1. Konstatuoti, kad UAB „Top Sport“, organizuodama lažybas, naudoja elektroninį prietaisą, kuris nustato (parenka) lažybų įvykius ir lažybų įvykių baigtis bei transliuoja lažybų įvykius ir lažybų įvykių baigtis lažybų punktuose esančiuose ekranuose ir kurį naudojant laimimi arba pralaimimi pinigai. Bendrovė eksploatuoja lošimo įrenginį:

1.1. kurio tipas nėra Priežiūros komisijos patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos lošimo įrenginių registrą Vyriausybės nustatyta tvarka;

1.2. kuris neturi akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduoto sertifikato, patvirtinančio, kad jis atitinka ALĮ ir Priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus;

1.3. kuris nėra paženklinamas specialiu ženklu;

1.4. kuriam nėra pildomas apskaitos žurnalas;

1.5. kuris neatitinka ALĮ ir Priežiūros komisijos nustatytų ir patvirtintų reikalavimų.

2. Informuoti bendrovę, kad dėl šio nutarimo 1 punkte nustatytų azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimų atsakingam asmeniui bus surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už Lietuvos Respublikos

administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(18) straipsnio pažeidimą.

3. Įspėti bendrovę už šio nutarimo 1 punkte nurodytus azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimus apie galimą licencijos Nr.0046, išduotos Priežiūros komisijos 2004 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. N-214, galiojimo sustabdymą.

4. Nustatyti terminą – nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 180 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo nuorašo gavimo dienos pašalinti šio nutarimo 1 punkte nurodytą licencijuojamos veiklos pažeidimą.

UAB „Lažybų strateginė grupė“ (TonyBet)

1.  Konstatuoti, kad:

1.1. UAB „Lažybų strateginė grupė“, organizuodama lažybas, naudoja elektroninį prietaisą, kuris nustato (parenka) lažybų įvykius ir lažybų įvykių baigtis bei transliuoja lažybų įvykius ir lažybų įvykių baigtis lažybų punktuose esančiuose ekranuose ir kurį naudojant laimimi arba pralaimimi pinigai. Bendrovė eksploatuoja lošimo įrenginį:

1.1.1. kurio tipas nėra Priežiūros komisijos patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos lošimo įrenginių registrą;

1.1.2. kuris neturi akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduoto sertifikato, patvirtinančio, kad jis atitinka ALĮ ir Priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus;

1.3. kuris nėra paženklintas specialiu ženklu;

1.1.4. kuriam nėra pildomas apskaitos žurnalas;

1.1.5. kuris neatitinka ALĮ ir Priežiūros komisijos nustatytų ir patvirtintų reikalavimų.

1.2. Bendrovė, nuo 2010 m. spalio mėn. 11 d. iki 2010 m. lapkričio 7 d. lažybų punkte, esančiame Fabijoniškių g. 2 Vilniuje, organizuojamoms lažyboms, kurių metu galima lažintis už šunų lenktynes, naudojo lažybų korteles (tikrinimo metu išimta lažybų kortelė lažybų kortelė Nr. 001314481), kuriose, pažeidžiant reglamento 5.1 punkto nuostatas, nebuvo nurodomas bendrovės pavadinimas bei numatomas laimėjimas, ir tokiu būdu, pažeisdama azartinių lošimų organizavimo tvarką, organizavo lošimus ne pagal lošimų reglamentą.

2. Informuoti bendrovę, kad dėl šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose nustatytų azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimų atsakingam asmeniui bus surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(18) straipsnio pažeidimą.

3. Įspėti bendrovę už šio nutarimo 1.1 punkte nurodytus azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimus apie galimą licencijos Nr.0088, išduotos Priežiūros komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. N-401, galiojimo sustabdymą.

4. Nustatyti terminą – nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 180 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo nuorašo gavimo dienos pašalinti šio nutarimo 1 punkte nurodytą licencijuojamos veiklos pažeidimą.

5. Netaikyti bendrovei Licencijavimo taisyklėse nustatytų poveikio priemonių, atsižvelgiant į šio nutarimo 1.2 punkte padaryto pažeidimo pobūdį bei į tai, kad nustatytas pažeidimas nebevykdomas.

UAB „Orakulas“

1. Konstatuoti, kad UAB „Orakulas“, organizuodama lažybas, naudoja elektroninius prietaisus, kurie nustato (parenka) lažybų įvykius ir lažybų įvykių baigtis bei transliuoja lažybų įvykius ir lažybų įvykių baigtis lažybų punktuose esančiuose ekranuose ir kuriuos naudojant laimimi arba pralaimimi pinigai. Bendrovė eksploatuoja lošimo įrenginius:

1.1. kurių tipai nėra Priežiūros komisijos patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos lošimo įrenginių registrą;

1.2. kurie neturi akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduotų sertifikatų, patvirtinančių, kad jie atitinka ALĮ ir Priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus;

1.3. kurie nėra paženklinti specialiais ženklais;

1.4. kuriems nėra pildomi apskaitos žurnalai;

1.5. kurie neatitinka ALĮ ir Priežiūros komisijos nustatytų ir patvirtintų reikalavimų.

2. Informuoti bendrovę, kad dėl šio nutarimo 1 punkte nustatytų azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimų atsakingam asmeniui bus surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(18) straipsnio pažeidimą.

3. Įspėti bendrovę už šio nutarimo 1 punkte nurodytus azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimus apie galimą licencijos Nr. 0066, išduotos Priežiūros komisijos 2005 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. N-100, galiojimo sustabdymą.

4. Nustatyti terminą – nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 180 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos pašalinti šio nutarimo 1 punkte nurodytą licencijuojamos veiklos pažeidimą.