VLPK: Socialinis projektas Nebenoriu-losti.lt

Naujasis š.m. rugsėjo 1 d. pradėjęs veikti projektas Nebenoriu-losti.lt – tai bendras Valstybinės lošimų priežiūros komisijos ir UAB „Lošimų strateginė grupė“ socialinis projektas. Jo tikslas padėti problemų dėl azartinių lošimų turintiems asmenims, jų šeimos nariams ir artimiesiems, suteikiant informaciją, kur jie galėtų gauti tęstinę kvalifikuotą pagalbą (anoniminių lošėjų grupės, psichologinė pagalba, gydymo įstaigos). Projekto metu bus siekiama aktyviai informuoti visuomenę apie priklausomybę lošimams, jos formas, žalą, problemas, prevencines priemones bei gydymo būdus.

Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje dirba du darbuotojai, kurie priiminės atvykstančių asmenų prašymus, koordinuos kituose miestuose pateikiamų ir Valstybinei lošimų priežiūros komisijai persiunčiamų prašymų priėmimą, konsultuos problemų turinčius asmenis ir jų artimuosius apie galimus pagalbos būdus visoje Lietuvoje, teiks informaciją telefonu, elektroniniu paštu ar internetinėmis asmeninių pokalbių programomis.

Tiesioginis specialistų telefono numeris – (8 5) 233 6241, kuriama internetinė socialinio projekto svetainė http://www.nebenoriu-losti.lt.

Maloniai kviečiame lošimų verslo dalyvius ir visuomenę pagal galimybes aktyviai prisidėti prie projekto, siekiant užtikrinti jo tikslus ir sėkmingą įgyvendinimą.

Leave a Reply